Juridisk översiktskurs, 15 hp

Bild på fru justitsia

Datum: 31 augusti 2020 - 17 januari 2021 (halvfart)

Plats: Distansutbildning

Avgift: 21 750 kr exklusive moms. Kurslitteraturen ingår.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Vill du veta mer?
Kontakta Linda Isacsson, projektkoordinator vid enheten för uppdragsutbildning
tel 018-4717474.

Sista anmälningsdag har passerat

Anmälningsvillkor/återbud

Om utbildningen

Ibland stöter vi på situationer i vår verksamhet som kräver insikter i lagar och regelverk. En juridisk översiktskurs ger en allmän orientering om juridikens kärnområden och ökar din förmåga att identifiera juridiska problem och se möjliga lösningar.

Kursen ger dig allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper. Den behandlar främst civilrätt (avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och familjerätt). Kursen ger även en allmän orientering i rättsteknik, straffrätt, processrätt samt allmän förvaltningsrätt. Studierna sker enligt modellen för problembaserat lärande och tränar din förmåga till konkret problemlösning.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som vill veta mer om Sveriges rättsordning och ha tillräcklig kunskap för att möta juridiska utmaningar i din verksamhet.

Vad får du med dig?

  • Förmåga att identifiera juridiska problem och tänkbara lösningar
  • Förmåga att med hjälp av lagboken och andra juridiska källor analysera och lösa juridiska vardagsproblem
  • Förmåga att formulera relevanta juridiska argument
  • Förmåga att i skriftlig form presentera juridiskt material, med särskild tonvikt på presentation av och argumentation för lösningar på juridiska problem.

Upplägg

Utbildningen ges som distansutbildning på halvfart vilket motsvarar ca 20 timmar studier i veckan under hela terminen. 
Undervisning, information, kommunikation och tentamen sker via en digital lärplattform. Inga fasta seminarier eller andra möten. I kursen ingår poänggivande obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination sker via skriftliga inlämningsuppgifter och tentamen. Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är författningstext, kurslitteratur, utdelat seminariematerial, utdelade rättsfall samt egna handskrivna anteckningar.

Susanne S:t Clair Renard
 Susanne S:t Clair Renard

Kursledare

Kursen leds av Susanne S:t Clair Renard, universitetslektor vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Litteratur

  • Gerhard, Peter. (2018). Köprättens grunder
  • Zetterström, Stefan; Lind, Anna-Sara. (2018). Offentlig rätt

  • Zetterström, Stefan. (2018). Civilrätt: övningsbok

  • Ramberg, Christina Malmström, Åke. (2018). Malmströms civilrätt

  • Hemström, Carl; Giertz, Magdalena. (2014). Bolag, föreningar, stiftelser: En introduktion

  • Lagbok från innevarande eller föregående år. Det är också möjligt att använda rättssamlingar på nätet såsom www.notisum.se och www.lagrummet.se.