Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

Astma-KOL-allergi

Under 2015 lanserade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för vård vid
astma och KOL. Stort fokus är på icke-farmakologisk vård. Under våren 2018 kom rekommendationer för personal som arbetar på astma/KOL-mottagningar i primärvården.
Sjuksköterskor bör ha minst 15 hp vidareutbildning på avancerad nivå och fysioterapeuter minst 7,5 hp.

För att möta behovet har enheten för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet i samarbete med Margareta Emtner, professor vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, utvecklat en utbildning i astma/KOL-vård på avancerad nivå, där grundkursen ger 7,5 högskolepoäng och fortsättningskursen 7,5 högskolepoäng.

Aktuella kurstillfällen

Grundkurs 7,5 hp - Start vt 2020

Kursen som riktar sig till sjuksköterskor och fysioterapeuter.
Beroende på efterfrågan och behov ges ytterligare en fortsättningskurs om 7,5 högskolepoäng där de som gått grundkursen har förtur.

Utbildningen fördelas på 4 kurstillfällen à två dagar och en avslutande dag. Till detta kommer hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. Examination kommer att ske genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. 

Kurstillfälle 1: 5-6 mar (v.10)
Kurstillfälle 2: 2-3 apr (v.14)
Kurstillfälle 3: 23-24 apr (v.17)
Kurstillfälle 4: 3-4 sep (v.36)
Kurstillfälle 5: 1 okt (v.40)

Kursplan >>

Kursanmälan

GRUNDKURS 7,5 hp 
Start 5 mars 2020

Anmälan 
Sista anmälningsdag 5 februari 2020

Kursavgift inklusive kurslitteratur är
18.000 kr exklusive moms

Kontakt: Amanda Romppala

Anmälningsvillkor/återbud

Sagt om utbildningarna

”Min kompetens är som natt och dag efter dessa två utbildningar på vardera 7,5hp”
”Nu känner jag mig mer säker och trygg i min roll som astma/KOL-sköterska”
”Många bra föreläsningar med ämnen direkt kopplade till den dagliga verksamheten”