EKG-tolkning inklusive arytmi- och långtids-ekg/Holterdiagnostik

Illustrerad bild av hjärta med en EKG-våg på

EKG-tolkning inklusive arytmi- och långtids-ekg/Holterdiagnostik

Översikt av arbetsprovokation och scintigrafiska undersökningar av hjärtat.

Datum: 5-8 oktober 2020 (ersätter 20-23 april 2020)
Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som ofta registrerar EKG och därmed även förväntas behärska grunderna i tolkningen.
Avgift: 12 500 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

Kontakt: Kristina Lundgren

Sista anmälningsdag: 28 september 2020

Kursanmälan >>

Introduktion

EKG-tolkning är ett hantverk som kräver mycket träning.

Goda kunskaper i EKG-tolkning är grundläggande vid handläggning av patienter med symtom från hjärtat. Att rätt kunna tolka EKG krävs därför av de flesta läkare, både inom den akuta och mer elektiva patientvården.

Under de fyra kursdagarna fördjupar vi oss i EKG-tolkning. Vi inleder med grundläggande genomgång av EKG:ets uppbyggnad. Därefter går vi igenom de viktigaste diagnostiska kriterierna för bl.a. ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarhypertrofi och de vanligaste arytmierna. Dag två fördjupar vi oss ytterligare i arytmidiagnostik främst med avseende på smala- och breda QRS-takykardier. Kursens sista två dagar ägnas till stor del åt att resonera om långtidsregistering av EKG. Vilka alternativ finns, hur ska man tänka vid tolkning av en Holterundersökning och bäst formulera svaret. Hur handlägger man därefter patienten utifrån svaret på en Holterundersökning.

Under kursen ges även en översikt av arbets-EKG och de nuklearmedicinska funktionsundersökningarna av hjärtat, såsom bl.a. myocardscintigrafi och PET. Vi belyser vilka frågeställningar man kan besvara med respektive metod samt går igenom hur undersökningarna genomförs. 

Kursledaren har ordet!

Margareta Genberg Andrén

Margareta Genberg-Andrén, Överläkare, klinisk fysiologi, Gävle sjukhus

Under mina drygt 20 år som specialist i klinisk fysiologi har jag alltid tyckt EKG-tolkning varit roligt. Det är ett hantverk som kräver en del träning och som alla läkare med läkarexamen förväntas behärska. Som kliniskt verksam vid avdelningen för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala och de senaste fem åren vid Gävle sjukhus, har jag förstått att behovet av ytterligare EKG-tolkningsträning är stort, framför allt hos allmänläkare, akutläkare och internmedicinare.
I mitt arbete har jag även undervisat på olika nivåer, huvudsakligen inom Uppsala universitets regi. Jag har alltid tyckt att undervisning har varit bland de roligaste arbetsuppgifterna, och det är med särskilt stor glädje jag åtagit mig ansvaret för denna kurs. Förutom att jag själv föreläser har jag i denna kurs glädjen att kunna engagera några av de mest kompetenta föreläsarna inom området. De har dessutom även en välkänd god pedagogisk kompetens.
På detta sätt vill jag hälsa Dig varmt välkommen till vår EKG-kurs i Uppsala!

Kursens mål

Efter genomförd kurs förväntas deltagarna:

  • Självständigt kunna tolka EKG med gängse kriterier för bl.a. - ischemisk hjärtsjukdom - vänsterkammarhypertrofi - de vanligaste arytmierna - ospecifika EKG-förändringar
  • Självständigt kunna skilja på olika förmaksutlösta respektive kammarutlösta takyarytmier samt föreslå adekvat behandling.
  • Självständigt kunna avgöra när, och i vilken form, långtids-EKG-registrering behövs samt adekvat kunna bedöma resultatet av denna och på rätt sätt handlägga patienten därefter.
  • Känna till hur arbets-EKG och myocardscintigrafi går till och vilka frågeställningar man kan besvara med dessa undersökningar. 

Delmål i utbildningen

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2008:17
Internmedicin: 1, 2, 4
Allmänmedicin: 3
Akutsjukvård: 1, 3, 4
Kardiologi: 2, 4, 6, 7

Enligt SOSFS 2015:8
Internmedicin: c1 c2 c6
Allmänmedicin: c3
Akutsjukvård: c1 c3 c5
Kardiologi: c1 c2 c7 c9

Pedagogiskt upplägg

Föreläsningar kombineras med eget arbete under handledning, företrädesvis i grupp, då deltagarna själva får träna på tolkning av olika EKG-fall. Gruppövningarna följs upp med diskussion i storgrupp. Examination sker kontinuerligt under kursen  genom aktivt deltagande i grupparbeten och falldiskussioner.

Medverkande

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS logotypeLIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr: 20200057