Akuta neurologiska symtom och sjukdomar, 16-19 mars 2020

Färgglada nerver i förstoring

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Ladda ner: Program >>     Schema >>

Diagnostik - Utredning - Handläggning

Många akuta neurologiska sjukdomar riskerar att leda till permanenta funktionshinder med nedsättning av kognitiva funktioner. Att kunna tolka neurologiska symtombilder, göra en adekvat utredning och skyndsamt inleda behandling är därför mycket viktigt.

På kursen diskuterar vi effektiv handläggning av olika patientgrupper och lägger stor vikt vid att skilja ut de som har en allvarlig sjukdom från de som har besvärliga men ofarliga sjukdomstillstånd.

Kursanmälan

Sista anmälningsdag 9 mars

Målgrupp: ST-läkare inom neurologi under det första och andra utbildningsåret samt ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård med intresse av det akutneurologiska området. Utbildningen riktar sig även till AT-läkare i senare delen av AT.

Avgift: 13 200 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

Lokal: Viktoria Hotell & Konferens (Almungevägen 33, 754 54 Uppsala) OBS! Förbokad buss avgår från centralstationen varje morgon och tillbaka efter kursdagens slut.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr: 20190094

Kontakt: Kristina Lundgren