Akut och kronisk njursvikt, 9-13 mars 2020

Njure

Akut och kronisk njursvikt

Ladda ner: Program>>     Schema >>

Mekanismer och orsaker - Diagnostik - Behandlingsmöjligheter - Prevention

Målgrupp: Den primära målgruppen är ST-läkare i internmedicin som vill utbilda sig inom njurmedicin både vad gäller akut och kronisk njursjukdom. Utbildningen lämpar sig också för intresserade ST-läkare under utbildning inom angränsande specialiteter som geriatrik, reumatologi, infektionssjukdomar, kardiologi och allmänmedicin. Kursen är även lämplig för färdiga specialister med särskilt intresse för njurmedicin alternativt behov av uppdatering i ämnet. Utbildningen riktar sig vidare till AT-läkare under det senare stadiet av AT-tjänstgöringen.

Kursanmälan

Sista anmälningsdag 2 mars

Avgift: 13 800 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

Lokal: Viktoria Hotell & Konferens (Almungevägen 33, 754 54 Uppsala) OBS! Förbokad buss avgår från centralstationen varje morgon och tillbaka efter kursdagens slut.

LIPUS logotypeLIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr: 20190101

Kontakt: Kristina Lundgren