Akut kardiologi, 2-6 mars 2020

Hjärtformad maskros

Akut kardiologi

Ladda ner: Program >>   Schema >>

Riskvärdering, diagnostik och terapi

Patienter med akut hjärtsjukdom utgör en stor grupp bland de som söker på våra akutmottagningar. Val av rätt diagnostiska metoder och rätt behandling har stor betydelse för utgången för denna patientgrupp.

På den här kursen lär du dig hur man korrekt handlägger patienter som söker med symtom som kan vara orsakade av hjärtsjukdom. Vi belyser diagnostiska metoder och terapival som är indicerat prehospitalt, på akutmottagningen och under vårdtiden.

Sista anmälningsdag har passerat

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block i internmedicin, kardiologi och akutsjukvård. I mån av plats erbjuds AT-läkare i slutet av sin utbildning möjlighet att delta.

Avgift: 13 800 kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

Lokal: Universitetshuset sal IX (Biskopsgatan 3, 753 10)

LIPUS loggaLIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
LIPUS nr: 20190114

Kontakt: Amanda Romppala