Barnurologi, 20-22 mars 2019

Barnurologi

Målgrupp:
Vi vänder oss främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi samt även till ST-läkare och specialister med ett intresse för barnurologi inom pediatrik och allmänkirurgi. Kursen vänder sig också till uroterapeuter.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
Lipus-nr: 20180162

Kontakt: Kristina Lundgren

Sista anmälningsdag har passerat