Utbildningar för yrkesverksamma

GE DINA MEDARBETARE ETT UNIVERSITET!

Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling av yrkesverksamma bygger på aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap.
I våra utbildningar är vi måna om att ge kursdeltagare utrymme att förmedla och diskutera sina specifika erfarenheter och kunskaper. Vi lär av varandra och växer som individer.
Vi erbjuder ett brett utbud av öppna kurser/program för individer och anpassade program för myndigheter, organisationer och företag. 

Skräddarsydda utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

Skräddarsydda utbildningar utgår från varje uppdragsgivares specifika behov av innehåll, omfattning och utbildningssätt. Vi kan erbjuda kortare utbildningar där deltagaren får en sammanfattning av aktuell kunskap inom ett väl avgränsat område. Men vi kan också erbjuda längre poänggivande utbildningar där kvalitetskraven är desamma som på ordinarie utbildning. 

Läs om vår arbetsmodell

Öppna utbildningar

Med ”öppen utbildning” menas utbildning som inte är skräddarsydd till en speciell uppdragsgivare. Man kan som enskild arbetstagare anmäla sig och delta i utbildningen om avgiften betalas av arbetsgivaren.
Det är viktigt att veta att en fysisk person (privatperson) inte kan och inte själv får betala sin utbildning vid svenska universitet och högskolor.

Anmälningsvillkor och återbud, öppna utbildningar