Avdelningen för externa relationer

Avdelningen för externa relationer består av enheten för uppdragsutbildning och enheten för internationell samordning.

Är du arbetsgivare och söker fortbildning för dina anställda?
Vi på enheten för uppdragsutbildning är din ingång till hela Uppsala universitet. Vi har i uppdrag att koordinera, marknadsföra och utveckla universitetets uppdragsutbildning för yrkesverksamma. Vi säkerställer att universitetet lever upp till bestämmelser som reglerar uppdragsutbildning samt tillhandahåller professionellt stöd till institutioner vid genomförandet av uppdragsutbildning.


Enheten för internationell samordning samordnar och stödjer det universitetsövergripande arbetet rörande internationalisering och ger stöd till universitetsledning och rektorsråd i frågor som rör internationalisering. Därutöver bedrivs arbete med internationella nätverk och partnerskap inom forskning, utbildning och samverkan samt samordning och ansvar för arbetet med regional representation i utlandet.