Avdelningen för uppdragsutbildning

Krus webbutbildningar har upphört från 1 juli 2015

Krus webbutbildningar är nu stängda

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet har beslutat att Krus webbutbildningar  stängs den 1 juli. Huvudskälet till beslutet är att utbildningarna och tillhörande material är i behov av uppdatering och revidering och i dagsläget saknas anslag/uppdrag för att genomföra detta. Universitetet kan inte längre garantera önskvärd kvalitet i utbildningarna.
Det är inte längre möjligt att ladda ner utbildningarna.

Intresse för vidareutveckling

Uppsala universitet har som fortsatt ambition att utveckla webbutbildningarna i samverkan med de myndigheter som så önskar. Finns det önskemål om att bidra till vidare utveckling kontakta info.krus@uadm.uu.se