Avdelningen för uppdragsutbildning

Uppsala Public Management Seminar 14 mars 2018

Varmt välkommen till årets upplaga av UPMS, den nionde i ordningen. Kom till en arena där akademi och praktik möts för att diskutera aktuella utmaningar i offentlig sektor!

Anmälan och program

• Datum: Onsdagen den 14 mars 2018
• Tid: Kl 9.00-15.15
• Plats: Blåsenhus, von Kraemers Allé 1

Anmälan

Sista anmälningsdag 1 mars

Program UPMS 14 mars 2018

Från kl 08.30 Registrering och kaffe
09.00 - 09.10
Gunnar Johansson-salen
Inledning
Anders Malmberg, Prorektor vid Uppsala universitet
09.10 - 10.00
Gunnar Johansson-salen
Keynote:
Sverker Gustavsson, 
Statsvetenskapliga institutionen
Det offentliga under angrepp?
10.00 - 10.30  FIKA
10.30 - 11.05 Parallella seminarier
Seminarium 1: 
Digitalisering och tillitsbaserad styrning
Jan Lindvall, Företagsekonomiska institutionen
Seminarium 2:
Healthcare Management istället för New Public Management – utveckling av styrning och ledning i interaktion mellan akademi och praktik.
Cecilia Lindholm, Företagsekonomiska institutionen
Mio Fredriksson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Seminarium 3: 
Människorättsbaserat arbetssätt.
Per Sevastik, Sida
11.15 - 11.50 Parallella seminarier
Seminarium 4: 
Att bejaka ett komplext uppdrag och våga styra efter det.
Katarina Rydberg, 
Diskrimineringsombudsmannen
Seminarium 5: 
Att styra organisationer med konkurrens.
Stefan Arora-Jonsson, Maria Blomgren,
Anders Forssell & Caroline Waks
, Företagsekonomiska institutionen
Seminarium 6: 
Likabehandling, jämställdhetsintegrering
Hinke Linnér,
Försvarsmakten
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 - 13.50
Gunnar Johansson-salen
Keynote:
Torbjörn Fängström,  IOT – Internet of Things, Sverige 
Emilia Liljefrost, EFS-rådet
Digitaliseringen av välfärdsstaten – möjligheter och utmaningar
14.00 - 14.35 Parallella seminarier
Seminarium 7: 
Samtal om tillitsbaserad styrning och ledning i kommuner, landsting och statliga myndigheter
Anna Lexelius,
Huvudsekreterare Tillitsdelegationen
Seminarium 8: 
Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag och även för välfärdsstaten?
Katarina Blomkvist,
Företagsekonomiska institutionen
Seminarium 9: 
Kommunikation vid förändringsprocesser
Therese Monstad,.
Institutionen för informatik och media

14.35 - 15.15

Avslutning med mingel och fika.

Välkomna!

IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB
Avdelningen för uppdragsutbildning
UU Innovation vid Uppsala universitet