Avdelningen för uppdragsutbildning

Uppsala universitet fortsätter att utbilda inom mänskliga rättigheter

Universitetet har fått nytt regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter och kommer att genomföra en rad olika kompetensutvecklingsaktiviteter under 2018.
Mer information kommer att publiceras efter hand.

Utbildningar

Webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter

​Verksamhetsanpassad kompetensutveckling

Juridiska och Teologiska institutionerna vid Uppsala universitet genomför i dialog med medarbetare på myndigheten en specialanpassad kompetensutvecklingsinsats. Det kan vara medverkan på en redan planerad utbildningsdag eller att vi ger någon av våra fördjupningsutbildningar ute på myndigheten. Även andra former diskuteras.
Kontakta Eva Norgren, projektledare vid Uppsala universitet om du vill veta mer.