Avdelningen för uppdragsutbildning

Uppsala universitet fortsätter att utbilda inom mänskliga rättigheter

Universitetet har fått förnyat regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Under hösten kommer vi att genomföra en rad olika kompetensutvecklingsaktiviteter.
Ny satsning i höst är verksamhetsanpassad kompetensutveckling i samarbete med Uppsala universitet och myndighet.

Utbildningar

Webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter

Grundkurs i mänskliga rättigheter, 2,5 dagar i Uppsala

 • Kurstillfälle 1 – start 7 november
 • Kurstillfälle 2 – start 14 november 
  Sista anmälningsdag har passerat

Utbildning på avancerad nivå, 1 dag i Stockholm

​Verksamhetsanpassad kompetensutveckling

Juridiska och Teologiska institutionerna vid Uppsala universitet genomför i dialog med medarbetare på myndigheten en specialanpassad kompetensutvecklingsinsats. Det kan vara medverkan på en redan planerad utbildningsdag eller att vi ger någon av våra fördjupningsutbildningar ute på myndigheten. Även andra former diskuteras.
Kontakta Eva Norgren, projektledare vid Uppsala universitet om du vill veta mer.

MR-forum

Frukostseminarium i Stockholm

Piperska muren, Scheelegatan 14
Kom och diskutera mänskliga rättigheter med redaktör och författare till antologin ”Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige”. Vad säger bokens innehåll om din verksamhet? Vilka utmaningar möter du och hur ska dem hanteras? Boken diskuteras i relation till de berörda myndigheternas verksamhet. 

 • 22 november, 8.30-10.00, frukost serveras från kl 8.00
  Elena Namli, redaktör och Rebecka Stern, författare – Rättigheter för var och en? Om medborgarskap och territoriella gränser. Anmälan >>
   
 • 29 november, 8.30-10.00, frukost serveras från kl 8.00
  Elena Namli, redaktör och Annika Nilsson, författare – Mänskliga rättigheter i kommunal kontex  Anmälan >>
   
 • 13 december, 8.30-10.00, frukost serveras från kl 8.00 
  Elena Namli, redaktör och Lena Marcusson, författare – Det offentliga uppdraget och de mänskliga rättigheterna Anmälan >>

​Nyfiken på bokens innehåll? Läs mer här >>