Avdelningen för uppdragsutbildning

Fortbildning inom digital teknik

Fortbildning - digital teknik

Uppsala universitet erbjuder två nya utbildningar inom området digital teknik.

Vi vänder oss till dig som efter några år i arbetslivet känner behov av att uppdatera dina kunskaper inom dina kompetensområden.

I höst ger vi utbildningarna "Digitala affärsmodeller" samt "Objektorienterad mjukvaruutveckling" där varje utbildning omfattar fyra heldagar på plats i Uppsala.

kurser

Utbildningen "Digitala affärsmodeller" riktar sig till dig som är verksam som affärsanalytiker, affärsutvecklare, strategisk chef eller affärskonsult. 

"Objektorienterad mjukvaruutveckling" riktar sig till dig som arbetar som programerare, mjukvaruutvecklare, eller teknisk chef.

Utbildningarna ges som uppdragsutbildningar och avgiften betalas av din arbetsgivare.

Digitala Affärsmodeller

Utbildningen i digitala affärsmodeller ger deltagarna insikter i konventionellt företagsstrategitänkande och dess respektive källor för ekonomiskt värdeskapande: värdekedjor, produktmarknadsstrategier, branschsynsättet, resurssynsättet, transaktionskostnadsekonomi, strategiska nätverk, samt Schumpeterian innovation.

Utbildningen tar upp vad digital teknik är och hur den skiljer sig från andra tekniker, samt dess konsekvenser för bedrivande av företagsverksamheter. Vidare behandlas tänkandet i termer av digitala affärsmodeller och dess unika källor för ekonomiskt värdeskapande.

Utbildningen ger deltagarna en bra förståelse i:

 • Vad ett företag är
 • Vad digital teknik är
 • Hur digital teknik kan påverka ett företag
 • Konventionella affärsstrategier
 • Digitala affärsmodeller
 • Källorna för ekonomiskt värdeskapande från användningen av digital teknik
 • Hur de används i olika branscher som media & underhållning, konsument & dagligvaruhandel, verkstad, transport, Life science och finans, m.m.

Utbildningen ges på svenska

Kursbeskrivning, pris och kontaktinformation, Läs mer här >>

Utbildningen ges under fyra fredagar under perioden 9-30 november 2018

Sista anmälningsdag 2018-10-05. Begränsat antal platser

Anmäl dig här 

Objektorienterad mjukvaruutveckling

Utbildningen i objektorienterad mjukvaruutveckling ger deltagarna kunskaper och förståelse i:

 • Hur programmeringsspråk används för att strukturera och beskriva nutida informationssystem
 • Hur återanvändbarhet och modifierbarhet kan stödjas av grundregler inom objektorienterad design
 • Den teoretiska basen för termen substitutabilitiet och designkoncept i mjukvaruutveckling

När det gäller färdigheter och förmågor, kommer deltagarna att kunna:

 • Tillämpa programmeringsspråk för att strukturera och modellera digitala system
 • Tillämpa testdriven utveckling och refaktorisering
 • Identifiera och tillämpa objektorienterade designmönster
 • Utforma semantiskt korrekta objekthierarkier

När det gäller utvärdering och analys, kommer de deltagande att kunna:

 • Motivera designval i programlösningar utifrån deklarativa och objektorienterade grundregler.
 • Utvärdera befintliga artefakter utifrån objektorienterade grundregler.

Utbildningen ges på engelska

Kursbeskrivning, pris och kontaktinformation, Läs mer här >>

Utbildningen ges under fyra fredagar under perioden 5 -26 oktober 2018

Sista anmälningsdag 7 september 2018. Begränsat antal platser.

Anmäl dig här