Avdelningen för uppdragsutbildning

Kompetensutveckling för behandlingsassistenter

Hösten 2018 lanserar Uppsala universitet en utbildning för behandlingsassistenter​ och andra anställda inom HVB. Syftet är att förse dem med kunskap om styrande regelverk samt bemötande och etik så att de kan utveckla vården och behandlingsarbetet på arbetsplatsen. 

ntroduktionskurs till evidensbaserat arbete inom vård och omsorg

Utbildningen är tänkt som en vidareutbildning för behandlingsassistenter och fokuserar bland annat på att höja kunskapen om de regler och lagar som styr verksamheten och hur dessa påverkar det dagliga arbetet. Under utbildningen ges deltagaren möjlighet att se kopplingen mellan det systematiska kvalitetsarbetet och sin egen roll, och på vilket sätt man som behandlare kan bidra till högre kvalitet i den dagliga verksamheten. 

Distansstudier varvas med träffar

Utbildningen omfattar totalt tre veckors heltidsstudier men är fördelad över sex månader. Den börjar med en uppstartsträff och avslutar med en avslutsträff. Däremellan blir det träffar över nätet och eget arbete.

Erbjuds alla HVB

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att en arbetsgivare måste stå för deltagarens kursavgift. Uppsala universitet avser att erbjuda alla HVB i Sverige möjlighet att anmäla deltagare till utbildningen.

Första kursomgången är planerad till oktober 2018.
Vi genomför nu en intresseinventering för att kunna resurssätta höstens utbildning.
Inresseanmälan är ej bindande.

Intresseanmälan

Kontakta gärna mig för att få mer information: 
Lena Sundberg
Projektledare, Avd. för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
tel 018-471 7587
lena.sundberg@uadm.uu.se

Fakta om utbildningen

Ladda ner en informationsblad om utbildningen

Huvudinnehåll (preliminärt)

 • Relevant regelverk för vård- och omsorgsverksamheten
 • Information och kommunikation i yrkesrollen
 • Etik 
 • Verksamhetsanknutna uppgifter

Lärmål (preliminärt) – efter genomgången utbildning ska deltagaren kunna:

 • Visa på färdighet och förmåga att knyta an till aktuella regelverk i det praktiska arbetet
 • Reflektera över den egna yrkesrollen i förhållande till lagstiftningen 
 • Reflektera över olika former av kommunikation i det praktiska arbetet 
 • Analysera etikens grundläggande teorier och modeller i förhållande till aktuell verksamhet 
 • Förstå vad kvalitetsledningssystem innebär
 • Reflektera över innebörden i evidens 
 • Reflektera över sitt behov av ytterligare kunskaper och visa strategier för fortlöpande utveckling av sin kompetens