Korta vägen

I samverkan mellan privata och offentliga aktörer medverkar Uppsala universitet i arbetsmarknadssatsningen Korta vägen, som är en satsning för nyanlända akademiker. Syftet med satsningen är att förkorta vägen till arbete i Sverige.

Korta vägen är ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet och KTH. Utbildningen finns på fem orter, Uppsala, Västerås, Solna, Eskilstuna och Nyköping.
Korta vägen vänder sig till:
Utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller minst 3 års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen är i första hand riktad till nyanlända invandrare (där det inte förflutit mer än 3 år efter erhållet uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt, men även andra akademiker kan bli aktuella.

Samverkansmodellen borgar inte bara för att respektive part gör det som ligger inom deras expertområde, utan även för att flera olika arbetskulturer och organisationskulturer blir bekanta för den nyanlände akademikern. Uppsala universitet, via avdelningen för uppdragsutbildning, koordinerar universitets insats såsom information om högskoleväsendet, föreläsningar i ämnen som svensk kultur och arbetsliv, jämställdhet, ledarskap, arbets- och diskrimineringslagstiftning. Uppsala universitet bidrar dessutom med kontakter med institutioner, praktik vid universitetet, studievägledning, stöd i ansökan om legitimation för vissa yrken, stöd i ansökan om bedömning av utländsk examen med mera.

Genom universitetets medverkan bidrar en central aktör inom utbildningsväsendet till att individer med akademisk utbildning får bättre möjligheter till att arbeta inom sitt kompetensområde. Uppsala universitet medverkar konkret på detta sätt till att sänka arbetslösheten och öka närvaron av akademiker på den svenska arbetsmarknaden, en uppgift som ligger väl i linje med det stora samverkansuppdraget.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till oss

 • Ethel Blom Marx
  Projektkoordinator/studievägledare
  Uppsala universitet,
  Avdelningen för uppdragsutbildning
  Område: Uppsala, Västerås
  Telefon: 018-471 75 97
  e-post
   
 • Susanne Hallqvist
  Projektkoordinator
  Uppsala universitet,
  Avdelningen för uppdragsutbildning
  Område: Solna, Nyköping, Eskilstuna
  Telefon: 018-471 19 83
  e-post
   
 • Elke Täuber
  Studievägledare
  Uppsala universitet
  Avdelningen för uppdragsutbildning
  ​Område: Solna, Nyköping, Eskilstuna
  Telefon: 070-167 98 02
  e-post
   
 • Gabriel Gardell
  Projektledare
  Uppsala universitet
  Avdelningen för uppdragsutbildning
  Telefon: 018-471 18 51
  e-post