Avdelningen för uppdragsutbildning

Specialutbildade sköterskor en förutsättning för optimalt omhändertagande

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för en god hälso- och sjukvård högprioriteras att patienter med astma/KOL följs upp vid mottagningar som är bemannade med specialutbildade sjuksköterskor.

En fortsättningskurs för sjuksköterskor i behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), 7,5 hp avancerad nivå (7,5 – 15 hp), kommer att ges vid Uppsala universitet under 2017/2018

Denna fortsättningskurs på 7,5 hp (7,5-15 hp) kommer att ges under perioden
november 2017 till mars 2018.

Kursen anordnas som uppdragsutbildning med 5 kursträffar à två dagar i Uppsala. Kursdagarna är 9-10 november och 7-8 december 2017 samt 18-19 januari, 15-16 februari och 15-16 mars 2018.

Kursen vänder sig i första hand till dig som redan har en vidareutbildning inom området, men i mån av plats kan även sjuksköterskor med lång erfarenhet av astma, allergi och KOL-vård antas.

Kursledare är Margareta Emtner, professor vid Uppsala universitet.

Här kan du ladda ner kursbeskrivningen:
Fortsättningskurs Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 7,5 hp

Antalet platser per kurs är max 30.
Minst 25 deltagare krävs för att kursen skall genomföras.

Kursavgiften per deltagare är 18 000 kr exkl moms.
Anmälan

Kontakt:
Maria Bäckström