Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL – 7,5 hp

Under 2015 lanserade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för vård vid
astma och KOL. Stort fokus är på icke-farmakologisk vård. Under våren 2018 kom rekommendationer för personal som arbetar på astma/KOL-mottagningar i primärvården.
Sjuksköterskor bör ha minst 15 hp vidareutbildning på avancerad nivå och fysioterapeuter minst 7,5 hp.

För att möta behovet har avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet i samarbete med Margareta Emtner, professor vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, utvecklat en utbildning i astma/KOL-vård på avancerad nivå, där grundkursen ger 7,5 högskolepoäng och fortsättningskursen 7,5 högskolepoäng.

Vi planerar nu en ny grundkurs, som riktar sig till sjuksköterskor och fysioterapeuter, med start i november 2018, enligt följande datum: Beroende på efterfrågan och behov blir det en fortsättningskurs som ger ytterligare 7,5 högskolepoäng där de som gått grundkursen har förtur.

Kurstillfälle 1: 8-9 november 2018
Kurstillfälle 2: 6-7 december 2018
Kurstillfälle 3: 10-11 januari 2019
Kurstillfälle 4: 7-8 februari 2019
Examination: 21 mars 2019

Utbildningen fördelas alltså på 4 kurstillfällen à två dagar och en avslutande dag. Till detta kommer hemuppgifter och en fördjupningsuppgift. Examination kommer att ske genom aktivt deltagande samt skriftliga och muntliga hemuppgifter och en fördjupningsuppgift.

Kursplan >>

Kursavgift inklusive kurslitteratur är 18.000 kr exklusive moms

För att bibehålla kursens kvalitet kan vi välkomna maximalt 30 deltagare.​

Sista anmälningsdag har passerat.

Anmälningsvillkor/återbud

Några citat från kursutvärderingar:
”Min kompetens är som natt och dag efter dessa två utbildningar på vardera 7,5hp”
”Nu känner jag mig mer säker och trygg i min roll som astma/KOL-sköterska”
”Många bra föreläsningar med ämnen direkt kopplade till den dagliga verksamheten”

Kontakt, skicka ett e-postmeddelande till Mona Gustafsson om du önskar mer information, eller om du vill ha kontakt med en av våra tidigare kursdeltagare för referenser.