Akut kardiologi, 4-8 mars 2019

Akut kardiologi vt19

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block i internmedicin, kardiologi och akutsjukvård. I mån av plats erbjuds AT-läkare i slutet av sin utbildning möjlighet att delta.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment. LIPUS nr. 20180134

Kontakt: Kristina Lundgren

Sista anmälningsdag har passerat