Avdelningen för uppdragsutbildning

Barnurologi och uro‐nefrologi,

Barnurologi och uro‐nefrologi 

Kursstart uppskjuten.
Kursen planeras att ges under 2019.

Målgrupp:
Vi vänder oss främst till ST-läkare och specialister inom urologi och barnkirurgi samt även till ST-läkare och specialister med ett intresse för uro-nefrologi inom pediatrik och allmänkirurgi. Kursen vänder sig också till uroterapeuter.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.
Lipus-nr: 20180059

Kontakt: Kristina Lundgren