Avdelningen för uppdragsutbildning

EKG-tolkning 21-23 maj 2018

Inklusive arytmi- och
långtids-EKG/Holter-diagnostik

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare kan ha stor nytta av kursen. Kursen riktar sig också till biomedicinska analytiker och specialistutbildade sjuksköterskor.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Kontakt: Kristina Lundgren

Sista anmälingsdag är passerad