Avdelningen för uppdragsutbildning

Öppna utbildningar Medicin & Vård


För frågor gällande vårt utbud inom medicin och vård kontakta:
Britt-Marie Larsson, 018-471 18 50
Karin Thellenberg
Ellen Sjöholm


LIPUS har granskat och godkänt samtliga utbildningar. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Anmälningsvillkor och återbud

Universitetets avdelning för uppdragsutbildning utvecklar hela tiden nya utbildningar för att möta de behov som finns när det gäller vidareutbildning av vårdpersonal.
Har du en idé om en utbildning? Kontakta då Britt-Marie Larsson,utvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning, medicin & vård


Företagshälsovård

För frågor gällande KOF kontakta:
Malin Ardre