Medicin & Vård

Öppna utbildningar Medicin & Vård

För frågor gällande vårt utbud inom medicin och vård kontakta:
Kristina Lundgren

Vi tar emot anmälningar till våra kurser fram till 2 veckor före kursstart.

All kursdokumentation (hand-outs) är digitalt paketerad och kan hämtas via webben. Inloggningsuppgifter skickas ut till anmälda deltagare ca 1 vecka innan kursstart.
Anmälningsvillkor och återbud

LIPUS har granskat och godkänt samtliga utbildningar. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Universitetets avdelning för uppdragsutbildning utvecklar hela tiden nya utbildningar för att möta de behov som finns när det gäller vidareutbildning av vårdpersonal.
Har du en idé om en utbildning? Kontakta då Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare/utvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning, medicin & vård


Företagshälsovård

För frågor gällande KOF kontakta:
Malin Ardre

KALENDARIUM

HÖSTTERMINEN 2018
FÖR LÄKARE

VÅRTTERMINEN 2019