Avdelningen för uppdragsutbildning

Lärarlyftet vid Uppsala universitet

Information om Lärarlyftet på Skolverkets webb

Lärarlyftet vid Uppsala universitet hösten 2017

Vill du anmäla dig till en kurs inom Lärarlyftet gör du det via antagning.se, 
Ordinarie ansökningsperiod för kurser med start höstterminen 2017 är
15 mars - 18 april

Anm.koden för kurserna nedan är direktlänkad till antagning.se 

Kursutbudet nedan har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen.

För att få anmäla sig till Lärarlyftet krävs förutom lärarexamen även Skolhuvudmannens godkännande. 

Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

HT17
Vecka 35-03
Studieform: CD campus och distans, 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (kurskod: 8BL014)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i biologi i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. 
Anmälan: UU-F2010  

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare:
Ronny Alexandersson
tel. 018-471 41 42
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se

Studievägledning:
Ronny Alexandersson

tel. 018-471 41 42
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se   

Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning
Box 592
751 24 UPPSALA 

Engelska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II

HT 17
Vecka 34-22
Studieform: CD campus och distans, 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (kurskod: 8LF011)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 4-6.
Målgruppsformulering: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och som undervisar i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Anmälan: UU-F2040  

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare:
Maria Allström
tel. 018-471 79 64
maria.allstrom@fba.uu.se

Studievägledning:
Maria Allström

tel. 018-471 79 64
maria.allstrom@fba.uu.se

Ansvarig institution
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Box 2136
750 02 UPPSALA 

Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

HT 17
Vecka 34-02
Studieform: CD campus och distans, 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8HK000)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i hem- och konsumentkunskap i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
Anmälan stängd: UU-F2020

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare:
Helena Elmståhl
tel. 018-471 22 07
helena.elmstahl@ikv.uu.se

Studievägledning:
Helena Elmståhl

tel. 018-471 22 07
helena.elmstahl@ikv.uu.se  

Ansvarig institution:
Institutionen för kostvetenskap
Box 560
751 22 Uppsala

Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

HT 17 
Vecka 32-02
Studieform: CD campus och distans, 50%
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8LF013)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i spanska i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
Anmälan: UU-F2030

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare: 
Juan Manuel Higuera
tel. 018-471 79 71
juanma.higuera@fba.uu.se

Studievägledning:
Juan Manuel Higuera
tel. 018-471 79 71
juanma.higuera@fba.uu.se

Ansvarig Institution:
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Box 2136
751 02 UPPSALA 

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

HT 17 
Vecka 32-02
Studieform: CD campus och distans, 50%
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8SV017)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
Anmälan: UU-F2060

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare: 
Johanna Jacobsson
tel. 018-471 29 09
johanna.jacobsson@nordiska.uu.se

Studievägledning:
Jan Axelson
tel. 018-471 12 76
jan.axelson@nordiska.uu.se

Ansvarig Institution:
Institutionen för nordiska språk
Box 527
751 20 UPPSALA