Avdelningen för uppdragsutbildning
Lärarlyftet Uppsala universitet 2018

Lärarlyftet vid Uppsala universitet

Läs mer om lärarlyftet på skolverkets webb

Lärarlyftet vid Uppsala universitet hösten 2018

Vill du anmäla dig till en kurs inom Lärarlyftet gör du det via antagning.se
Samtliga kurser nedan är öppna för sen anmälan.

Kursutbudet nedan har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad behörighet i legitimationen.

För att få anmäla sig till Lärarlyftet krävs förutom lärarexamen även 
Skolhuvudmannens godkännande

Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

HT18

Studieform: CD campus och distans, 50 %
För kursinnehåll, se kursplanen (kurskod: 8BL014)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i biologi i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. 
Sen anmälan stänger 2011-06-29: UU-F2010

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare:
Ronny Alexandersson
tel. 018-471 41 42
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se

Studievägledning:
Ronny Alexandersson

tel. 018-471 41 42
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se   

Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning
Box 592
751 24 UPPSALA 

Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

HT 18

Studieform: CD campus och distans, 50 %
För kursinnehåll, se kursplanen (Kurskod: 8HK000)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i hem- och konsumentkunskap i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
Sen anmälan stänger 2011-06-30: UU-2020

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare:
Helena Elmståhl
tel. 018-471 22 07
helena.elmstahl@ikv.uu.se

Studievägledning:
Helena Elmståhl

tel. 018-471 22 07
helena.elmstahl@ikv.uu.se  

Ansvarig institution:
Institutionen för kostvetenskap
Box 560
751 22 Uppsala

Språk

Engelska för lärare, åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II.

HT 18 

Studieform: CD campus och distans
För kursinnehåll, se kursplanen (Kurskod: 8LF011)
Behörighet: Lärarexamen
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i engelska i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig
Öppet för sen anmälan: UU-F2040

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare:
Maria Allström
tel. 018-471 79 64
maria.allstrom@fba.uu.se

Studievägledning:
Maria Allström

tel. 018-471 79 64
maria.allstrom@fba.uu.se

Ansvarig institution
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Box 2136
750 02 UPPSALA 

SPANSKA FÖR LÄRARE I ÅK 7-9, 45 HP (1-45). INGÅR I LÄRARLYFTET II

HT18

Studieform: CD campus och distans, 50 %
För kursinnehåll, se kursplanen (Kurskod: 8LF013​)
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II
Målgrupp: Lärare med behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i hem- och konsumentkunskap i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.
Öppet för sen anmälan: UU-F2030

Huvudmannens godkännande

För mer information

Kursledare: 
Juan Manuel Higuera
tel. 018-471 79 71
juanma.higuera@fba.uu.se

Studievägledning:
Juan Manuel Higuera
tel. 018-471 79 71
juanma.higuera@fba.uu.se

Ansvarig Institution:
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Box 2136
751 02 UPPSALA