Ledning, Styrning och Samverkan

Kompetensutveckling - Chef & Ledarskap

Att vara ledare i en politiskt styrd verksamhet är en förmån. Men också en utmaning. Uppdragen från departement och regering blir allt mer komplexa. Det gör att behovet av nya modeller för ledarskap och styrning ökar.

På Uppsala universitet erbjuder vi allt från längre ledarskapsfortbildningar till kortare samverkansseminarier. Samtliga fortbildningar tar avstamp i den politiska, styrda verksamheten med dess utmaningar.
 

Exempel på beställda utbildningar:

  • Ledarskapsutbildningar för Polisen
  • Ledarskapsutbildningar för Försäkringskassan
  • Ledarskapsutbildningar för Svenska Kyrkan
  • Internationella ledarskapsprogram, exempelvis
    Master i Public Management i Vietnam

Kontakta mig

om chef- och ledarskapsutbildningar
via telefon eller boka in mig för ett
personligt möte, där vi tillsammans
kan diskutera din organisations
utbildningsbehov.

Johanna Strandh
Affärsutvecklare, Chef & Ledarskap
Telefon
018-471 18 51
E-post
johanna.Strandh@uadm.uu.se 

Våra utbildare

står för vetenskaplig förankring och ett akademiskt förhållningssätt till kunskap och erfarenheter.

I våra utbildningar medverkar lärare och forskare från Uppsala universitet samt erfarna och framgångsrika praktiker från näringsliv och offentlig sektor.