Uppdragsutbildningen i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan 2017 var avdelningen för uppdragsutbildning värd för tre seminarier.

Dessa filmades och du kan se dem här.

Tisdag 4 juli
Den svenska rasismen och de mänskliga rättigheterna

Sverige som nation har i flera hundra år upplevt men också utövat rasism. Vad säger svensk lagstiftning och internationella konventioner om mänskliga rättigheter? Seminariet kommer att utgå ifrån aktuell forskning om bland annat antimuslimsk rasism.
Medverkande:

 • Per-Erik Nilsson, Föreståndare, CEMFOR Uppsala universitet
 • Anna-Sara Lind, Universitetslektor/docent, Uppsala universitet
 • Jenny Ehnberg, Moderator, Uppsala universitet


Onsdag 5 juli 
Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

Det relativt nya fenomenet ”human rights by design” lyfts fram och problematiseras såväl teoretiskt som konkret. Seminariet fokuserar på hur man i praktiken, vid olika nivåer i det allmännas organisation, konkret kan arbeta med mänskliga rättigheter med förankring i det offentligrättsliga uppdraget.
Medverkande:

 • Morten Kjaerum, Director, Raoul Wallenberginstitutet
 • Anna-Sara Lind, Universitetslektor/docent, Uppsala universitet
 • Jenny Ehnberg, Moderator, Uppsala universitet

Seminariet är teckenspråktolkat


Torsdag 6 juli 
Vilka förväntningar finns på svensk arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker?

Nu pågår en av de svåraste flyktingsituationerna i modern tid, de senaste åren har fler människor än någonsin sökt asyl i Sverige. Frågor har aktualiserats om nyanländas etablering i samhället och utbildningsinsatser pekas ofta ut som en nyckelfaktor genom att påskynda inträdet på arbetsmarknaden.

Medverkande:

 • Jessica Leander, Beställare av arbetsförmedlingstjänster, Arbetsförmedlingen
 • Olof Pettersson, Projektledare Korta vägen, Academicum
 • Ida Lidegran, Forskare i utbildningssociologi, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
 • Ethel Blom Marx, Studievägledare Korta vägen, avd. för uppdragsutbildning Uppsala universitet
 • Maria Ripenberg, Moderator, Uppsala nya tidning

  Seminariet är teckespråkstolkat.